• Közgyűlés

Az Alapszabály értelmében évente két alkalommal tartunk közgyűlést.

A Magyar Producerek Szövetsége 2013. április 23-án megtartotta közgyűlését, melynek jegyzőkönyve itt olvasható.

A Magyar Producerek Szövetsége 2015. augusztus 4-én megtartotta közgyűlését, melynek jegyzőkönyve itt olvasható.

 

JEGYZŐKÖNYV

amely 2013. november 26-án 14.00 órakor, a Remíz étteremben (1021 Budapest, Budakeszi út 5.), a Magyar Producerek Szövetségének (bejegyzett székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 31/k (Filmes Ház), „MPSZ” vagy az „Egyesület”) megtartottKözgyűlésén került felvételre.

A Közgyűlésen résztvevők listáját a jelen Jegyzőkönyvhöz mellékelt Jelenléti Ív tartalmazza.

Szekeres Dénes, az Egyesület elnöke üdvözölte a jelenlévőket. Elnöki minőségében megnyitotta a Közgyűlést.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlés levezetésére Levezető Elnököt kell választani. Levezető Elnöknek Cirkó Józsefet, a jegyzőkönyv vezetőjének György Leát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Juhász Istvánt és Ozorai Andrást javasolja. Kérdést intéz a megjelentekhez, hogy van-e más javaslat a fenti funkciókra. Más javaslat hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.

6/2013. (2013.11.26.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Cirkó Józsefet a Közgyűlés Levezető Elnökének tartózkodás és ellenszavazat nélkül  egyhangúlag megválasztotta. A Közgyűlés továbbá a jegyzőkönyv vezetésére György Leát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Juhász István és Ozorai András tagokat tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag megszavazta.

 

A Levezető Elnök megállapítja, hogy a 2013. november 26-i adatok szerint az Egyesület tagjainak száma: 16. A Közgyűlésen megjelent 11 tag, ami azt jelenti, hogy a szavazati jogok 63 %-a képviselve van. Az elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály 9.1 pontja értelmében határozatképes.

A Levezető Elnök megállapítja, hogy a kiküldött napirendhez képest változás történt. Taba Miklós betegségére hivatkozva lemondta a kerekasztal megbeszélést.

 

A Levezető Elnök ezt követően ismerteti a Közgyűlés napirendi pontjait, azzal, hogy az 1. napirendi pont megtárgyaltnak tekintendő:

 

7/2013. (2013.11.26.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a napirendi pontokat tartózkodás és ellenszavazat nélkül  egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok:

 

  1. Levezető Elnök megválasztása.
  2. Elnök rövid beszámolója
  3. Tisztújítás, elnökség megválasztása
  4. Kerekasztal beszélgetés Zákonyi Tamással
  5. Aktualitások, egyebek

 

2. napirendi pont
Elnök rövid beszámolója

Szekeres Dénes, a Magyar Producerek Szövetségének elnöke elmondja pontokba szedve, hogy elnöki minőségében a 2013 évben mit sikerült megvalósítania:
- nehéz időszak volt a Filmszakma számára, és ebben nehéz korszakban vállalta az elnöki tisztséget,
- elnöki megnyilvánulásaiban taktikai és stratégiai megfontolások játszottak szerepet,
- célja az előremutató közeledés volt a jelenlegi rendszer felé, 
- többen kérték, hogy határozottabban lépjen fel, azonban fontosnak látta, hogy megoldja az MMK utáni időszakot követő konszolidációs helyzetben a producerek talpon maradását,
- bejelenti, hogy szívesen átadja az elnöki funkciót, azonban továbbra is aktívan részt szeretne venni a Szövetség munkájában,
- elnöknek javasolja Nagy Endrét,
- megköszöni az eddigi bizalmat.

Ozorai András – szerint az MPSZ nem szólt nyíltan az MNF ellen vagy mellett, nem voltak nyilvános fellépései. Fontos lenne, hogy megszólaljunk minden olyan esetben, mely a filmiparral kapcsolatos.
Cirkó József – szerint harcosabban kellene fellépni, és ezért is támogatja Nagy Endre jelölését.
Lakatos Iván – ismeretterjesztő filmek támogatása csekély, nem változott semmit az elmúlt időszakban. Az MNF esélytelen, nem lát erre esélyt,.hogy ezen filmeket támogassa.?
Nagy Endre – megrohamozhattuk volna az MNF-et, de erővel nem lehetett volna elérni a célt pl. a felszámolásokkal kapcsolatban. Fontos, hogy filmet készítsünk, de fontos volt, hogy áldozatokat hoztunk, mint producerek (MMK végső elszámolásánál), nyilvánosság lehetőségével nem éltünk, ezért fontos lenne a döntő fordulat.
Mikulás Ferenc – a Művészeti Akadémia - Sára Sándorék szeretnék áttekinteni a Filmalap működést, valamint ők is szeretnének filmes pályázatokat kiírni, de a pénz hiányzik hozzá.
Ferenczy Gábor – szerint az elnök, Szekeres Dénes jó viszonyt alakított ki a hatalommal, el kellene gondolkodni, hogy szükséges a harcos fellépés, azonban fontos a mérsékelt kompromisszum megjelenés, fellépés. Támogatja Nagy Endrét, és Dénes, ha alelnöki szerepet kapna.
Sipos Áron – tiszteletben tarjuk a Szekeres Dénes és Ozorai András ügyének a rendezését, de a helyzet nem változott (a szakma megtizedelődött, kiváló emberek eltűntek). Beszámol arról, hogy az MNF azon ügyködik, hogy Magyarország 2018-ban szeretné megrendezni az EFA gálát. Két dolog érdekli: ki bízta meg az MNF-et az EFA gála idehozatalával és hogy pl. meddig tart az öt fős döntőbizottság megbízatása? A Szövetség higgadtan, normálisan tegye fel a kérdéseket, fontos a folyamatos jelenlét.
Kántor László – mint EFA elnökségi tag ő kérte, hogy az MNF támogassa az EFÁt és a 2018-as gála Budapesten legyen megrendezve.
Nagy Endre – a film egy összművészeti forma, fontos ennek hangsúlyozása és támogatása.
Szekeres Dénes – szerinte is jó lenne, hogy az EFA Magyarországon szervezze meg ezt a fontos rendezvényt.

 

 

8/2013. (2013.11.26.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúan elfogadja az elnökség 2013. évi munkájáról szóló beszámolót.

 

 

3. napirendi pont 
Tisztújítás, elnökség megválasztása

A Levezető Elnök áttér a 3. napirendi pontra. 
A következő személyeket jelöli az egyes tisztségekre:
Elnök: Nagy Endre
Alelnök: Szekeres Dénes
Főtitkár: Cirkó József, Juhász István
Elnökségi tag: Sipos Áron
Elnökségi tag: Mikulás Ferenc
Elnökségi tag: Ozorai András
Elnökségi tag: Cirkó József, Juhász István

Szavazat számlálók: Ferenczy Gábor és Sipos Áron

Jelöltek: 
elnök:                  Nagy Endre
alelnök:      Szekeres Dénes
Főtitkár:      Juhász István
Cirkó József
Elnökségi tagok: Sipos Áron
Juhász István
Mikulás Ferenc
Ozorai András

 

Levezető Elnök megállapította, hogy a Közgyűlés a javasolt jelölteket – jelöltenkénti külön szavazással - elfogadta, amely jelölést a megválasztott személyek szintén elfogadtak. 

 

Levezető Elnök szavazásra bocsátotta az elnökségi tagok megválasztását.

 

9/2013. (2013.11.26.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés titkos szavazással 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Nagy Endrét választotta az Egyesület elnökének, 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Szekeres Dénest választotta alelnöknek, továbbá 9 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett Juhász Istvánt főtitkárnak. A Közgyűlés az elnökség további tagjainak választotta Sipos Áront 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, Cirkó Józsfet 9 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, Ozorai Andrást 9 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett és Mikulás Ferencet 10 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett. A Közgyűlés valamennyi elnökségi tagot 2014. december 31-ig szóló határozott időtartamra választotta.

 

Valamennyi nevezett elfogadta a tisztséget.

 

A levezető elnök elmondja, hogy az etikai bizottság elnöki tisztségét ez ideig Nagy Endre töltötte be. Mivel ő lett a Szövetség elnöke 2014. január 1-jétől, így új etikai elnököt kell választani.

Nagy Endre Sipos Áront jelöli e tisztségre.

Levezető Elnök szavazásra bocsátotta az etikai bizottság elnökének megválasztását.

10/2013. (2013.11.26.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 11 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Sipos Áront választotta az Egyesület Etikai Bizottságának elnökének.

 

További hozzászólás hiányában a Levezető Elnök rátért a 4. napirendi pont tárgyalására.

 

  1. napirendi pont

 Aktualitások, egyebek

 

Zákonyi Tamás a MAFILM Igazgatója beszámolót tartott az eddig megvalósult fejlesztésekről és a közel jövőbeni tervekről.

Megvalósult tervek:

Megtörtént a Magyar Nemzeti Filmalap és a MAFILM és a Filmlabor összeolvadása.

Róna utca épületegyüttes
3-as és 4-es műtermek megfelelő műszaki állapotba kerültek: akusztikailag megfelelő, elektromos rendszer teljes felújítása, hidak és fények szabvány szerinti kicserélése, végtelenített háttér, padlózat, burkolat javítása.
C épület: lépcsőház átalakítva, produkciós irodáknak lesz kiadva.
N épület: átépítés elkezdődött (2,3 emeletre fog költözni a Filmalap), központi vetítő létrehozása.
H műterem (500 m2): kisebb javítások, green screen (tvk igényének megfelelően)

Fót
Máriássy Stúdió: vizesblokkok felújításra és javításra kerültek, iroda felújítva
Huszárik Stúdió: hiányzó helységek kialakítása (kiszolgáló, vizesblokkok, 3 öltöző, iroda, sminkszoba)

Megvalósítandó tervek:

Róna utca épületegyüttes
E épület felújítása: Latinovits kávéház
A épület felújítása
Aula és porta felújítása
Igény van: kis műtermekre
M épület bővítése: 250 m2 stúdió, és irodák, egyetemi tanszék létrehozása
F épület
Díszleteknek hely
Jelmez, kellék – vonalkódos rendszer, katalógus megalkotva, de tesztelés alatt.
Telep: elektromos hálózat fejlesztése (most a max.van)

Fót
Cél a Máriássy és Huszárik Stúdiók összeköttetése kiszolgálóhelyiségek létrehozása.
Igény van raktárakra kb 2000 m2 fix, és 2000m2 bérelhető irodákra produkciók részére.
Cél: a műtermekhez lámpa stb beszerzése
Továbbá beszámolt arról, hogy a Középkori díszlet népszerű.

 

A Szövetség meghívta Pataki Ágit és Muhi Andrást, hogy vegyen részt a beszélgetésen, akik beszámoltak a következőkről:
2013. december 9-én lesz egyeztetés a MNF-pal az eddig felmerült kérdésekről, problémákról. A Független producereket Fehér Károly, Tasler Andrea és Angelusz Iván fogja képviselni, valamint Petrányi Viki.
Ági kéri, hogy a Producer Szövetség is gyűjtse össze a véleményeket, és jelenjenek meg a képviselők ezen a beszélgetésen.
3-3 fő képviselje az producerek érdekeit a Filmalapnál.
Többen felvetették, hogy az Isteni műszak c. film nézettsége nagyon kevés, és ennek oka milyen okai lehetnek. Pl. nem a megfelelő promóció, rossz időben került a film a mozikba stb.

 

Kmf.

 

________________________
Szekeres Dénes
az Egyesület Elnöke

______________________
Cirkó József
Levezető Elnök

 

_________________                                     
György Lea
Jegyzőkönyvvezető                                             

 

          
______________________
jegyzőkönyv hitelesítője
Juhász István

 

______________________
jegyzőkönyv hitelesítője
Ozorai András